Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestry w ZSS

W  szkole prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

 • Rejestr umów,
 • Rejestr zatrudnionych pracowników,
 • Rejestr legitymacji,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr pieczątek
 • Rejestr znaczków,
 • Rejestr wypadków w pracy,
 • Księga kancelaryjna,
 • Księga uczniów,
 • Książka kontroli,
 • Książka kontroli wewnętrznej.

Informacje zawarte w prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki.

Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 1.  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60)- Dział VII – tajemnica skarbowa,
 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.),
 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).  

W archiwum szkolnym przechowywane są dokumenty zgodnie z jednolitym wykazem akt. Archiwum podzielone jest na działy: pedagogiczny, księgowości
i kadrowy.

 

W archiwum przechowuje się:

 

 • dzienniki lekcyjne,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • protokóły posiedzeń rad pedagogicznych,
 • listy płac,
 • zasiłki chorobowe,
 • dokumenty księgowe,
 • akta osobowe,
 • rozliczenie czasu pracy,
 • dokumentację funduszu socjalnego,
 • pisma przychodzące i wychodzące. 
 • Opublikował: Jolanta Jędrzejczyk, data publikacji: 26-01-2012 20:18
 • Modyfikował: Jolanta Jędrzejczyk, data modyfikacji: 19-06-2013 13:15
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych przy „ORDIM”
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Jędrzejczyk
 • Data wytworzenia: 26-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 2747
 • Link do strony: http://zssordim.biuletyn.info.pl/17/19/rejestry-w-zss.html
 • Data publikacji: 26-01-2012 20:18 przez: Jolanta Jędrzejczyk
 • Modyfikował: Jolanta Jędrzejczyk
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych przy „ORDIM”
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Jędrzejczyk
 • Data wytworzenia: 26-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 2747
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-06-2013, godz. 13:15:20
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
 •  
  19-06-2013, godz. 13:14:27
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
 •  
  08-01-2013, godz. 13:34:14
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
 •  
  30-01-2012, godz. 19:10:14
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
 •  
  30-01-2012, godz. 18:41:20
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
 •  
  26-01-2012, godz. 20:18:58
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
 •  
  26-01-2012, godz. 20:18:18
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Jędrzejczyk
Dane adresowe:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej
46-053 Suchy bór
ul. Pawlety 1a

 

tel.: 774218004
fax: 774218004
e-mail: zssordim@wp.pl